Програмата помага на учениците придобиват повече увереност докато използват езика, работят по проекти и четат книжки, развиват необходимите умения за явяване на изпитите на University of Cambridge.